НАБІР УЧНІВ НА 2021 РІК

На базі 9 класів

Спеціальність Термін навчання
Провідник пасажирських вагонів. Касир квитковий
Слюсар з ремонту рухомого складу. Помічник машиніста електровоза
Слюсар з ремонту рухомого складу. Помічник машиніста тепловоза
Слюсар з ремонту рухомого складу. (Зі спортивним нахилом-футбол) 2.5р

На базі 11 класів

Спеціальність Термін навчання
Слюсар з ремонту рухомого складу. Помічник машиніста тепловоза 1.5р
Бригадир (звільнений) поточного утримання й ремонту колій та штучних споруд
Слюсар з ремонту рухомого складу. Помічник машиніста електропоїзда 1.5р
Провідник пасажирських вагонів
Електромонтер контакної мережі. Водій дрезини
Огладач-ремонтник вагонів

Для вступу в училище необхідно особисто подати такі документи:

 1. Заява;
 2. Свідоцтво про освіту (оригінал);
 3. Паспорт 4 шт.(копії);
 4. Довідка про реєстрацію місця проживання/перебування;
 5. Довідку з місця проживання сім’ї та реєстрація;
 6. 6-фотокарток розміром 3*4 (кольорові);
 7. Медичну довідку Ф 086/10 (медична група для занять фізичною культурою: основна, підготовча, спеціальна);
 8. Медична довідка Ф-063/0 (щеплення);
 9. Медична довідка Ф-086/У (з заключенням рішення медичної комісії);
 10. Посвідчення про приписку до призовної дільниці (копія);
 11. Довідку про присвоєння ідентифікаційного номера (копія) – 4 шт.;
 12. Документи, що дають право на пільги.

Результатів ЗНО при вступі не потрібно.

Час навчання зараховується у загальний виробничий стаж. Здобувачі освіти отримують стипендію, забезпечуються одноразовим харчуванням у їдальні училища та безкоштовним проживанням в гуртожитку. Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 25.02.19 №242 Училище атестовано щодо здійснення освітньої діяльності до 2028р.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

Львівського міжрегіонального вищого професійного училища залізничного транспорту

 

 Професія - 7233.2. Слюсар з ремонту рухомого складу

2. Кваліфікація: 3 розряд

3. Кваліфікаційні вимоги

 

            Повинен знати: будову, призначення і взаємодію основних вузлів тепловоза, електровоза  які ремонтує; будову універсальних і спеціальних пристроїв і середньої складності контрольно-вимірювального інструменту; основні властивості матеріалів, які обробляє; допуски і посадки, квалітети (класи точності) і параметри шорсткості (класи чистоти оброблення); види з'єднань деталей і вузлів; технічні умови на регулювання і випробування окремих механізмів. Основи електротехніки. Будову та принцип роботи електричних апаратів.

 

            Повинен уміти: знімати та установлювати вентилятори, калорифери, амортизатори; візки тепловозів, електровозів викочувати, розбирати, підкочувати; знімати гальмівні колодки та регулювати вихід штоків циліндрів; знімати та установлювати кінцеві крани, роз’єднувальні, стоп-крани, кінцеві рукави; установлювати та знімати кришки оглядових люків, кришки моторно- осьових підшипників, кожухи зубчатої передачі ТЕД; манометри - знімати та установлювати; секції холодильника дизеля знімати та установлювати; підвішування колискові і ресорні – знімати, розбирати та ремонтувати; рами вікон тепловозів, електровозів – знімати, ремонтувати, установлювати; знімати та установлювати регулятори тиску компресорів, гальмівні циліндри, клапани гальмівного та пневматичного обладнання; ремонтувати та установлювати пісочниць та форсунок; розбирати, складати та установлювати повітряні, мастильні, паливні фільтри, з’єднувальні трубки масляної, паливної та водяної системи дизеля; зачищати губки контакторів для поліпшення контактів; продувати електричні апарати стиснутим повітрям; окінцювати, з’єднувати та маркувати дроти електричної схеми.

 

                                  

Кваліфікація –  Помічник машиніста електровоза

   Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: призначення, будову та принцип дії вузлів, механізмів, електричних та пневматичних схем електровоза; його обладнання та правила експлуатації, причини виникнення несправностей у роботі вузлів та механізмів електровоза, способи їх запобігання та усунення; види і якість палива, мастильних матеріалів, що застосовуються, норми їх витрат; призначення та будову контрольно-вимірювальних приладів, правила, види та терміни технічного огляду, ремонту та освідчення вузлів, колісних пар електровоза; правила обслуговування гальм; основи електротехніки, радіотехніки, гідравліки, механіки, пневматики, комп’ютерної техніки; Правила технічної експлуатації залізниць України; Інструкцію з сигналізації на залізницях України; Інструкцію з руху поїздів та маневрової роботи на залізницях України; чинні інструкції, накази, розпорядження та інші нормативні акти Укрзалізниці; у разі виїзду на дільниці суміжних держав - нормативні документи залізниць цих держав; основи трудового законодавства; положення про робочий час і час відпочинку працівників залізничного транспорту; правила внутрішнього трудового розпорядку; нормативно-правові акти з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної та екологічної безпеки.

Повинен уміти: допомогати машиністу електровоза керувати електровозом, підготувати електровоз до роботи, перевірити дію вузлів, механізмів, електричної та пневматичної схем електровоза. Контролювати роботу електровоза, основних його частин і механізмів під час руху поїзда. Здійснювати приймання та здавання електровоза з дотриманням чинних вимог. Під час водіння  пасажирських поїздів допомогати машиністу електровоза забезпечувати встановлений нормами режим електроопалення та вентиляції вагонів. Забезпечувати безпеку руху з дотриманням чинних вимог Правил технічної експлуатації, інструкцій, наказів, вказівок та виконання графіку руху поїздів і плану маневрової роботи. Допомогати машиністу електровоза не допускати ведення поїздів понад встановлені вагові норми для даної дільниці, перевантаження вузлів та агрегатів локомотива, порушень плавності ведення, умов посадки та висадки пасажирів під час водіння пасажирських поїздів. Контролювати роботу приладів безпеки, вузлів та агрегатів електровоза, перевіряє їх технічний та протипожежний стан. Дотримуватися періодичності контролю за роботою машин, механізмів та агрегатів локомотива на шляху прямування. Вживати заходи щодо економної витрати паливно-енергетичних ресурсів та матеріалів. Утримувати в справному стані інвентар, інструмент, сигнальне приладдя та індивідуальні засоби захисту. Брати участь у підготовці локомотива до комісійного огляду.

 Вимоги до освітнь-кваліфікаційного рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень –„Слюсар з ремонту рухомого складу” 3-го розряду:

- за умови продовження первинної професійної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи;

- за умови підвищення кваліфікації, стаж роботи за професією „Слюсар з ремонту рухомого складу” 3-го розряду не менше 1 року.

 

1. Кваліфікація – Помічник машиніста тепловоза

2. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:

Правила технічної експлуатації залізниць України. Інструкцію з сигналізації на залізницях України, Інструкцію з руху поїздів та маневрової роботи, Інструкцію з експлуатації гальм рухомого складу, технічно-розпорядчі акти станцій, Інструкцію з охорони праці, посадову інструкцію локомотивної бригади, накази, вказівки та інші нормативні акти з безпеки руху,  інструкції, які регламентують роботу локомотивних бригад, чинні інструкції, накази, розпорядження та інші нормативні акти Укрзалізниці: у разі виїзду на дільниці суміжних держав нормативні документи залізниць цих держав.

Будову тепловоза: призначення, конструкцію та роботу вузлів дизеля, пневматичного та електричного обладнання; пневматичну та електричну схему тепловоза та їх дію.

Несправності вузлів  та механізмів тепловоза, їх основні види, причини, способи запобігання, виявлення та усунення.

Правила підготовки тепловоза до поїздки, обсяг екіпіровки. Правила приймання, обслуговування та експлуатації тепловоза, методи економії електричної енергії та палива.

Основні матеріали, інструменти і прилади, які використовуються при обслуговуванні та ремонті тепловоза; властивості  мастильних матеріалів, призначення та використання, правила зберігання та способи економії.

Регламент дій при виникненні нестандартних ситуацій.

Графік і організацію роботи локомотивних бригад, показники роботи,  режим праці та відпочинку, систему оплати праці, правила внутрішнього трудового розпорядку, нормативно - правові акти з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної та екологічної безпеки.

Правила, види і терміни технічного обслуговування, освідчення та ремонту тепловозів, технологію основних ремонтних робіт, накази Укрзалізниці з підвищування якості ремонту та технічного обслуговування тепловозів.

Основні правила та способи виконання слюсарних та електромонтажних операцій і робіт.

 

Повинен уміти:

Здавати і приймати (у складі локомотивної бригади) тепловоз у депо і на станційних коліях.

Перевіряти стан механічного, пневматичного та електричного обладнання при прийманні тепловоза.

Підготувати (у складі локомотивної бригади) тепловоз до поїздки, забезпечити тепловоз мастильними матеріалами.

Утримувати в справному стані інструмент, інвентар, протипожежні засоби, сигнальне приладдя та індивідуальні засоби захисту.

Контролювати роботу вузлів і механізмів під час руху поїзда. Виявляти і усувати неполадки механічного, пневматичного та електричного обладнання, збирати аварійні електричні схеми.

Слідкувати за сигналами на перегонах і станціях, за станом колії та контактної мережі.

Вживати заходи при виникненні нестандартних ситуацій з попередження  транспортних подій, користуватися засобами пожежогасіння та індивідуальними засобами захисту.

Надати першу до лікарняну допомогу у разі кровотечі, переломів, отруєнні та опіках, при ураженні електричним струмом.

Виконувати Правила технічної експлуатації залізниць України, Інструкцію із сигналізації на залізницях України, Інструкцію з руху поїздів та маневрової роботи, посадову Інструкцію, правила охорони  праці  при ремонті, обслуговуванні та експлуатації рухомого складу,  Інструкцію з експлуатації гальм рухомого складу, накази Укрзалізниці, інші нормативні акти з безпеки руху поїздів та охорони праці.

Виконувати повсякденні слюсарні та електромонтажні роботи.

 

 

Професія – 8311  Помічник машиніста  електропоїзда

                                                    

1.     Кваліфікація –  помічник машиніста електропоїзда

 

  3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: призначення, будову та принцип дії вузлів, механізмів, електричних та пневматичних схем електропоїзда; його обладнання та правила експлуатації, причини виникнення несправностей у роботі вузлів та механізмів електропоїзда, способи їх запобігання та усунення; види і якість мастильних матеріалів, що застосовуються, норми їх витрат; призначення та будову контрольно-вимірювальних приладів, правила, види та терміни технічного огляду, ремонту та освідчення вузлів, колісних пар електропоїзда; правила обслуговування гальм; основи електротехніки, радіотехніки, гідравліки, механіки, пневматики, комп’ютерної техніки; Правила технічної експлуатації залізниць України; Інструкцію з сигналізації на залізницях України; Інструкцію з руху поїздів та маневрової роботи на залізницях України; чинні інструкції, накази, розпорядження та інші нормативні акти Укрзалізниці; у разі виїзду на дільниці суміжних держав - нормативні документи залізниць цих держав; основи трудового законодавства; положення про робочий час і час відпочинку працівників залізничного транспорту; правила внутрішнього трудового розпорядку; нормативно-правові акти з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної та екологічної безпеки, основи підприємницької діяльності.

Повинен уміти: допомагати машиністу електропоїзда керувати електропоїздом, підготувати електропоїзд до роботи, перевірити дію вузлів, механізмів, електричної та пневматичної схем електропоїзда. Контролювати роботу електропоїзда, основних його частин і механізмів під час руху поїзда. Здійснювати приймання та здавання електропоїзда з дотриманням чинних вимог. Допомагати машиністу електропоїзда забезпечувати встановлений нормами режим електроопалення та вентиляції вагонів. Забезпечувати безпеку руху з дотриманням чинних вимог Правил технічної експлуатації, інструкцій, наказів, вказівок та виконання графіку руху поїздів і плану маневрової роботи. Допомагати машиністу електропоїзда не допускати перевантаження вузлів та агрегатів електропоїзда, порушень плавності ведення та умов посадки та висадки пасажирів. Контролювати роботу приладів безпеки, вузлів та агрегатів електропоїзда, перевіряти їх технічний та протипожежний стан. Дотримуватися періодичності контролю за роботою машин, механізмів та агрегатів електропоїзда на шляху прямування. Вживати заходи щодо економної витрати паливно-енергетичних ресурсів та матеріалів. Утримувати в справному стані інвентар, інструмент, сигнальне приладдя та індивідуальні засоби захисту. Брати участь у підготовці електропоїзда до комісійного огляду.

4. Загальнопрофесійні вимоги

         Повинен: раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці; додержуватись норм технологічного процесу; знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт; використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо); знати інформаційні технології;

      знати і додержуватися нормативних актів про охорону праці, виробничих (експлуатаційних) інструкцій, технологічних регламентів, а також мати відповідний документ, що засвідчує завершену та успішну спеціальну підготовку до виконання цих робіт та своєчасну перевірку знань з охорони праці;

знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

5. Вимоги до освітнього рівня

5.1. Осіб, які продовжують професійну підготовку в професійно-технічних навчальних закладах ІІ-ІІІ атестаційного рівнів

Попередня кваліфікація «Слюсар з ремонту рухомого складу 3 розряду»;

Без вимог до стажу.

 

 

 Професія5112 Провідник пасажирського вагона

2. Кваліфікація провідник пасажирського вагона

3. Кваліфікаційні вимоги

 

Повинен знати:

будову пасажирських вагонів всіх типів, візків пасажирських вагонів усіх типів, гальмового обладнання, будову та принцип роботи автозчепу, підвагонного обладнання;

будову СКНБ (система контролю нагрівання букс пасажирського вагону), СПС (системи пожежної сигналізації), установок кондиціювання повітря та високовольтного опалення. Будову і порядок обслуговування приладів опалення, примусової вентиляції, електрообладнання, холодильних установок, кондиціонерів повітря, протипожежного обладнання;

 правила користування обладнанням у вагоні, яке призначене для обслуговування пасажирів і рятування їх при аварійних ситуаціях;

всі види проїзних та перевізних документів, у тому числі безкоштовних, та правила проїзду за цими документами;

 правила користування реєстратором розрахункових операцій (РРО), порядок обліку коштів, отриманих за надання платних послуг;

 форми обліку та звітності, що застосовуються, порядок їх ведення та складання;

документи, що дають право на проведення ревізії пасажирського поїзда. Інструкцію провідника пасажирських  вагонів; правила пожежної безпеки;  правила та  норми з охорони праці;  географічне розташування найважливіших станцій залізничної мережі, річкових та морських портів;  порядок користування службовими розкладами пасажирських поїздів;  правила перевезень пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України;  правила проїзду в пасажирських поїздах міжнародного сполучення (форми проїзних документів, тарифи); під час обслуговування вагонів міжнародного сполучення додатково повинен знати іноземну мову в обсязі, передбаченому програмою спеціальної підготовки, який забезпечує спілкування з пасажирами стосовно службових питань; правила технічної експлуатації залізниць України; поїзні і маневрові сигнали, що застосовуються на залізницях по маршруту прямування поїзда;положення про дисципліну працівників залізничного транспорту; рекомендації з надання першої медичної допомоги; державні санітарні правила та норми, гігієнічні нормативи щодо утримання пасажирських вагонів; основи конфліктології;

 основні накази та вказівки Міністерства інфраструктури України, державної адміністрації транспорту України, Укрзалізниці щодо пасажирських перевезень.

           

Повинен вміти:

забезпечувати високу культуру обслуговування пасажирів на шляху прямування поїзда та їх безпеку при аварійній обстановці;

навішувати на вагон порядкові номери й маршрутні дошки;

наглядати за технічним станом вагону, приладів опалення, освітлювання, вентиляції, установок кондиціювання повітря тахолодильних установок;

 регулювати роботу примусової вентиляції, установок кондиціювання повітря, приладів освітлення і приладів опалення в залежності від температури зовнішнього повітря і населеності вагону;

 стежити за роботою електрообладнання, кип’ятильника, нагріванням букс за допомогою приладу СКНБ (системи контролю нагрівання букс), перевіряти роботу ручних гальм;

приймати вагони і їх внутрішнє обладнання, знімний інвентар, постільні речі при підготовці вагона в рейс і здачі їх при поверненні;

 забезпечувати безпеку посадки і висадки пасажирів;

 перевіряти у пасажирів наявність правильно оформлених проїзних документів, згідно з посвідчення особи пасажира, слідкувати за дотриманням правил і норм перевезень ручної поклажі;

 дотримуватися правильного розташування пасажирів у вагоні відповідно до проїзних документів;

сповіщати пасажирів про назву  пунктів зупинки та тривалість стоянок поїзда на них;

 надавати пасажирам, при необхідності, першу  медичну допомогу;

  забезпечувати пасажирів постільною білизною;

 надавати допомогу в застиланні постільної білизни за бажанням пасажирів фірмових поїздів та дітей, інвалідів, учасників Великої Вітчизняної війни в поїздах усіх категорій;

пропонувати та подавати пасажирам чай, каву та кондитерські вироби;

вести облік населеності обслуговуючих вагонів за встановленою формою і своєчасно інформувати начальника поїзда про наявність вільних місць у вагоні;

складати акти на зіпсовані або знищені матеріальні цінності і в установленому порядку проводити стягнення їх вартості з винних осіб, в спеціальних бланках складати звіти;

виконувати вологе та сухе прибирання вагона;

 заправляти вагон твердим пальним, чистити топки й зольники від золи та шлаку;

у поїздах міжнародного сполучення провідник додатково має здійснювати оформлення дорожньої відомості, митних декларацій і предявляти їх митним органам для відмітки, отримувати та здавати валюту, оформляти за вимогами пасажирів встановлені відмітки на проїзних документах міжнародного сполучення, контролювати дотримання пасажирами вимог перевезення у міжнародному сполученні та виконання пасажирами вимог пожежної безпеки;

у разі обслуговування останнього вагона провідник має забезпечувати контроль за станом хвостових сигнальних ліхтарів, під час руху поїзда тримати бокові та торцеві двері неробочого тамбура закритими на внутрішні замки, в решті вагонів тільки бокові двері робочого й неробочого тамбура закривати на внутрішні замки;

 забезпечувати огородження і безпеку поїзда у разі його вимушеної зупинки у відповідності до інструкції з сигналізації на залізницях України;

 брати участь у скороченому випробувані автогальм.

 

 

Професія : 4211 Касир квитковий

2.Кваліфікація: ІІ категорія

3.Кваліфікаційні вимоги

 

Повинен знати: Правила ведення касових і банківських операцій в частині ведення обліку та звітності; інструкції з отримання, зберігання і здавання грошей, бланки документів та інших матеріальних цінностей; правила перевезень пасажирів і багажу залізничним транспортом, застосування тарифів та встановлення доплат і зборів (порядок перерахунку вартості проїзду з одного виду транспорту на інший); форми проїзних документів; правила видавання пільгових квитків; порядок оформлення квитків для проїзду у спеціальні зони; схеми розташування місць у вагонах; схеми відповідних транспортних мереж; основні маршрути прямування і розклад руху транспорту; призначення , кваліфікацію, будову і правила експлуатації обладнання, що використовується; положення про дисципліну працівників залізничного транспорту; положення про робочий час і час відпочинку працівників залізничного транспорту; правила й норми з охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки.

Повинен вміти: Оформляти і продавати квитки, абонементи, посадочні талони та інші провізні й перевізні документи, за допомогою квитководрукувальних машин і автоматів, термінальної апаратури автоматизованих систем продажу й бронювання місць. Передавати інформацію про наявність квитків, абонементів, посадочних талонів та інших провізних і перевізних документів, що продаються в касі. Здійснювати попередній продаж, оформляти і продавати згідно із заявками квитки (абонементи) та інші провізні й перевізні документи. Обслуговувати квитководрукувальні та розмінні автомати. Розмінювати гроші громадянам для користування автоматами з продажу квитків. Отримувати, зберігати і здавати грошові суми, бланки документів та інші матеріальні цінності за встановленим порядком. Складати відповідно до встановленої періодичності касові звіти та звіти з продажу квитків. Приймати проїзні та інші документи від громадян у випадку відмови їх від поїздки і т.ін. та повертати за встановленим порядком сплачені ними гроші. Вносити затверджені зміни до тарифних та інших посібників. Брати участь в обслуговуванні, налагодженні і ремонті обладнання, що використовується. Реєструвати замовлення від квиткових кас, що не включені в автоматизовану систему продажу квитків. Вводити інформацію в ЕОМ з терміналу. Обробляти на термінальній апаратурі первинні документи та друкувати вихідні дані на відповідних бланках. Здійснювати зовнішній контроль документів, що приймаються на опрацювання в частині наявності необхідних шифрів на реквізитах, що обробляються. Реєструвати документи в журналах. Вести сортування, розкладання, підбирання документів згідно з довідковими і довідково-груповими ознаками. Зберігати архів документів, що відпрацьовані. Передавати по каналах зв’язку дані, що отримані через диспетчерський термінал з ЕОМ на наступні операції, які пов’язані з оформленням квитків. Наглядати за роботою термінальної апаратури, реєструвати причини збою. Працювати з нормативно-довідковою інформацією. Отримувати від ЕОМ довідки з використання місць у поїздах критичного напрямку, згідно з датами; передавати їх для аналізу і прийняття рішень. Оформляти результати виконання робіт згідно з інструкціями.

 

 

 Професія:  7233 Оглядач-ремонтник вагонів  

2. Кваліфікація:  оглядач-ремонтник вагонів 4-го розряду

3.  Кваліфікаційні вимоги

 

Повинен знати:

 будову вагонів і контейнерів;

 норми спрацювання і допусків деталей та вузлів;

 строки планових видів ремонту;

 правила технічного огляду;

 перевезення і зберігання вантажів;

 правила і технологію безвідчіпного ремонту вагонів;

 вимірювальні прилади, інструменти і пристосування, які застосовуються під час огляду та ремонту вагонів, контейнерів та правила користування ними;

 порядок відправлення із залізниці порожніх контейнерів, які направляються в порядку регулювання;

 правила огородження поїзда під час ремонту.

 

Повинен уміти:

здійснювати технічний огляд з пролазкою: для виявлення та усунення несправностей, які загрожують безпеці руху поїздів та безвідчіпний ремонт кузовів, відповідальних вузлів рами, ходових частин, автозчепних пристроїв, гальм та важільних передач з авторегуляторами, буксових вузлів з підшипниками кочення, редукторно-карданних приводів, холодильних моторвентиляційних установок та радіоустаткування, приладів опалення вагонів, підлог, дахів критих та ізотермічних  вагонів;

 забезпечувати збереження вантажних вагонів, запобігати пошкодженням їх під час маневрових робіт та вантажно-розвантажувальних операцій;

 оформляти технічну документацію на пошкоджені вагони;

 інформувати причетних працівників про технічну готовність поїзда та окремих вагонів;

 брати участь у технічному огляді, ремонті контейнерів і визначати їх герметичність, яка забезпечує схоронність вантажів;

 вести облік несправних вагонів та контейнерів;

 огороджувати поїзди під час ремонту.

 

 

Професія – 7129  Бригадир (звільнений) з поточного утримання й ремонту колій та штучних споруд

2. Кваліфікація – Бригадир (звільнений) з поточного утримання й ремонту колій та штучних споруд.

3. Кваліфікаційні вимоги:

Повинен знати: будову залізничної колії та штучних споруд; правила й технологію виконання робіт з їх поточного утримання й ремонту; дефекти елементів верхньої будови колії та штучних споруд; габарити рухомого складу й наближення будівель; правила проведення вимірювань за допомогою інструменту і приладів, які використовують у поточному утриманні й ремонті колії та  штучних споруд; Інструкцію з улаштування та утримання  колії залізниць України; Інструкцію з забезпечення безпеки руху поїздів при виконанні колійних робіт на залізницях України; Правила безпеки праці під час виконання робіт у колійному господарстві; будову колійного гідравлічного та електричного інструменту й механізмів; Правила безпеки для працівників залізничного транспорту на електрифікованих лініях; технолого-нормувальні карти виконання колійних робіт; первинний облік і звітність.

Повинен уміти: організовувати виконання робіт з поточного утримання й ремонту колії та штучних споруд. Керувати робітниками, які виконують ці роботи в межах дільниці, що обслуговується. Утримувати колії та штучні споруди у належному стані, який забезпечує безперебійний і безпечний рух поїздів. Оглядати колію та штучні споруди за встановленими термінами. Виявляти пошкодження, що з’являються в елементах верхньої будови колії, земляному полотні, штучних спорудах, виконувати роботи щодо їх запобігання, а також для продовження термінів служби верхньої будови колії. Організовувати  роботи з підготовки  колії до роботи у зимовий період, з очищення колії від снігу й піску, з утримання і ремонту колій на пучинах, а також з підготовки  колії і штучних споруд на випадок весняних і зливових вод, з ліквідації пошкоджень колії та штучних спорудах, що спричинені стихійними явищами. Забезпечувати рух поїздів під час виконання колійних робіт. Проводити інструктаж з  охорони праці монтерів колії, обхідників колій та штучних споруд, чергових по переїзду та інших робітників. Навчати робітників бригад якомога раціональнішому виконанню роботи безпосередньо на робочих місцях. Вести первинний облік і складати звітність. Забезпечувати утримання в належному стані інструменту, механізмів, інвентарю, сигнальних пристроїв, матеріалів і комор для їх зберігання

 

ВОДІЙ ДРЕЗИНИ

Завдання та обов'язки. Керує дрезиною, яка призначена для перевезень робітників і транспортування матеріалів, обладнання, пристроїв до місця виконання робіт. Виконує маневрові роботи в межах станції. Керує крановими установками та іншими спеціальними механізмами та пристроями дрезини під час виконання ремонтних, монтажних та вантажно-розвантажувальних робіт. Контролює правильність навантаження, розміщення та кріплення вантажу на причепній платформі. Обслуговує та утримує дрезину в справному стані. Усуває несправності дрезини. Бере участь у планово-запобіжному ремонті.

Повинен знати: будову та правила експлуатації дрезини, її механізмів і обладнання; причини несправностей в роботі дрезини та її механізмів і обладнання, способи їх запобігань та усунення; призначення та будову контрольно-вимірювальних приладів; характеристики й властивості паливно-мастильних матеріалів та вимоги до них; правила перевезення людей і вантажів на дрезині; правила виконання вантажно-розвантажувальних робіт, які виконуються за допомогою кранового обладнання; правила, види й терміни технічного огляду, ремонту та оглядання вузлів, колісних пар дрезини та кранового обладнання; основи електротехніки, механіки та гідравліки.

ЕЛЕКТРОМОНТЕР КОНТАКТНОЇ МЕРЕЖІ

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює монтаж, демонтаж, огляд, вимір, перевірку стану, ремонт контактної мережі постійного та змінного струму, високовольтних ліній, які підвішені на опорах контактної мережі, трансформаторних підстанцій, які підключені до цих мереж. Доустановлює опори. Виконує електромонтажні роботи у складі бригади зі зняттям напруги та заземлення. Виміряє довжину прогонів. Огороджує місця виконання робіт на станціях і перегонах. Здійснює монтаж і демонтаж контактної мережі трамвайних і тролейбусних ліній з розгортанням на трасі та з використанням електричних, пневматичних та такелажних пристроїв і механізмів. Перевіряє та регулює приводи перемикачів. Заготовляє заміс бетону. Установлює тимчасові сигнальні знаки на опори контактної мережі. Виконує відновлювальні роботи під час різних атмосферних умов.

Повинен знати: ознаки пошкоджень або відхилень від нормального стану пристроїв, які обслуговуються та способи їх усунення; схему живлення і секціонування контактної мережі та інших пристроїв електропостачання дистанції (дільниці), яка обслуговується; будову усіх елементів пристроїв, що обслуговуються, та їх призначення; навантаження, що допускаються на проводах; ізоляційні відстані до струмоведучих частин; способи стикування та кріплення проводів; порядок огородження під час роботи на контактній мережі; Правила улаштування та технічної експлуатації контактної мережі, відповідно до кола своїх обов'язків; принцип роботи залізничного зв'язку.